เทสโลตัสประกาศเริ่ม 1 กค. งดใช้บรรจุภัณฑ์โฟมทุกชนิดทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

                                                        ประธานกรรมการกิจการเทสโก้โลตัสจะยกเลิก

                                   ใช้บรรจุผ่านใส่อาหารที่ทำจากโฟมทุกชนิดในทุกสาขากว่า2พันแห่งทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ร่วมมือกับ SCG ในการเลือกใช้บรรจุผ่านที่ตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคและตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม

เช่น ส่งเสริมการใช้บรรจุผ่านอาหารปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดเก็บผ่านใช้แล้วนำมารีไซเคิล (Recycle)

โดยผลิตเป็นถุงกระดาษของเทสโก้โลตัสและชั้นวางสินค้ากรีนคอนเนอร์ (Greencorner)