แจกก๋วยเตี๋ยวฟรีในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

ป้าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณได้ทำก๋วยเตี๋ยวแจกฟรีให้ประชาชนกินฟรีตลอดทั้งวันเพื่อถวายวัน

ราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10