นโยบายเว็บไซต์

  • เว็บไซต์ของเรา ยินดีสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนและออนไลน์ในการเผยแผร่การฟังเพลงในรูปแบบออนไลน์ เพียงแค่ติดต่อเรามาเพื่อขอนำสถานีของท่านขึ้นสู้เว็บไซต์ของเรา
  • เว็บไซต์ของเรา ไม่ได้มีลิ้งดาวน์โหลด ไม่ได้มีการนำเพลงมาทำซ้ำเพื่อจำหน่ายจ่ายแจก หากแต่เป็นการนำโค๊ดของวิทยุแต่ละสถานีมาเปิดในรูปแบบออนไลน์และสถานีชุมชน เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึงเสียงเพลงและสถานีที่ชื่นชอบ ไม่ว่าจะมุมใดของโลกก็ตาม
  • เว็บไซต์ของเรา เน้นการสนับสนุนเพลงไทยเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแผร่หลาย รวมถึงเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนฟังเพลง เยาวชน วัยทำงานและทุกช่วงอายุ โดยมีการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้รักในเสียงเพลง เสียงดนตรี มิได้มีเจตนาไม่ดีอย่างอื่นแอบแฝง
  • เว็บไซต์ของเรายินดียุติและยกเลิกการเผยแผร่วิทยุออนไลน์ของทุกสถานีวิทยุ หากสถานีนั้นๆไม่ต้องการให้มีการเผยแผร่ออนไลน์ผ่านทางเว็บ radio.winradios.com