นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่แกะสลักเทียนพรรษา

 

 

 

 

                 จังหวัดโคราชเตรียมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตอนนี้หลายหน่วยงานกำลังทำเทียนพรรษา

                 และก็ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้เด็กๆๆเยาวชนก็ยังร่วมกันทำเทียนพรรษาเช่นเดียวกันสวยงาม

               อลังกาฬเวอร์วังเพราะน้องๆๆนักเรียนจากโรงเรียนบัวใหญ่ที่จังหวัดนครราชศรีมาบางคนก็แกะสลัก

               เทียนบ้างบางคนก็เป่าเทียนบ้างบางคนก็ประกอบเทียนแบ่งหน้าที่คนละไม่คนละมือเพื่อให้เทียนนั้น

              ทันที่จะใช้ในขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 คุณครูผู้สอนคือครูโกเมนฐานมั่นที่รร.บัวใหญ่เป็น

             รายงานวิชาการงานและอาชีพเป็นรายวิชาการงานและอาชีพครูได้กล่าวว่าทำงานนี้มา40ปีและ

             สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงยังได้เรียนรู้

             เรื่องราวพระไตรปิฎกด้วยได้นำมาเรียงร้อยเรื่องราวเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดองค์

             คุลิมานให้เด็กๆได้รู้จักว่าองค์คุลิมานแม้จะเคยเป็นโจรฆ่าคนมานับไม่ถ้วนแต่ต่อมาก็ได้

 

 

                                                                  กลับตัวกลับใจก็เป็นคนดีและยังตรัสรู้ได้เหมือนกัน