“ซูเปอร์ฟูลมูน”(Super Full Moon) พระจันทร์เต็มดวงที่เห็นชัดที่สุดในรอบปีในวันมาฆบูชา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่า “Ministry of Science and Technology” เผยว่าในคืนนี้จะเห็นดวงจันทร์ชัดที่สุดในคืนนี้เพราะมีความห่างระยะจากโลกประมาณ 356,836กิโลเมตร
และคืนนี้จะได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศจนขนาดเห็นชัดถึงหลุมและภูเขาบนดวงจันทร์เลยทีเดียวและดวงจันทร์ในปีนี้จะมีขนาดใหญ่กว่า 7% และสว่างกว่า 16% สามารถมองได้จากทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 18:11 น.
เป็นต้นไป